Cài đặt và Cấu hình DNS trên Linux

Địa chỉ sua chua dien nuoc quan phu nhuan uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cài đặt và Cấu hình DNS trên Linux

 1. #1
  Cựu học viên
  Avatar của Neich_IT
  Status : Neich_IT đang ẩn
  Tham gia : Aug 2010
  Bài gửi : 452
  Blog Entries
  1
  Thanks : 28
  Thanked 117 Times in 50 Posts

  Cài đặt và Cấu hình DNS trên Linux

  DNS Linux

  Nội dung
  1. Giới thiệu
  2. Cấu hình DNS (bind version 9)
  o Caching name server
  o Authoritative DNS server và zone file
  o Master, slave server
  3. Tham khảo

  Giới thiệu
  Bài viết này giới thiệu cách dùng bind để cấu hình DNS cho máy Linux. Chú ý rằng cấu hình bind (named.conf và zone file) không phụ thuộc vào hệ điều hành, có thể dùng những file cấu hình này cho những HĐH khác ngoài Linux. Cấu hình này đã được kiểm tra trên Linux (RH 9, FC 1, TSL 2.1), FreeBSD (R-5.1) và Solaris (Cool.
  Chú ý: đây là cấu hình không chroot. Xem bind-chroot phần "Tham khảo, thông tin thêm".

  Cài đặt và cấu hình
  Phần 1: Cài đặt
  Compile từ source (xem http://www.isc.org/index.pl?/sw/bind/), hoặc dùng binary gói sẵn cho mỗi distro.
  Riêng cho người dùng FC:
  ###--------------------------------------------------------------
  // từ RPM
  rpm -ivh bind-version***.rpm
  rpm -ivh caching-nameserver-version***.rpm

  // đang nối Internet
  yum install bind caching-nameserver
  ###-------------------------------------------------------------
  Riêng cho người dùng Trustix
  swup --install bind caching-nameserver
  Phần 2: Caching nameserver
  Phần này ghi cách làm "caching name server", một kiểu DNS đơn giản, thích hợp cho những ai tập làm DNS lần đầu tiên, hoặc những ai muốn làm DNS cho máy cá nhân. Theo cấu hình này, mỗi khi có yêu cầu (query) về thông tin DNS, server sẽ tìm kiếm theo thứ tự: 1) dữ liệu trong bộ đệm (cache), nếu không có hoặc dữ liệu đã hết hạn thì 2) hỏi DNS cấp cao nhất (root server).
  Những file cần thiết
  1. /etc/named.conf: file cấu hình DNS
  2. /var/named/named.ca: danh sách root server
  3. /var/named/localhost.zone: localhost zone file
  4. /var/named/0.0.127.rev: localhost reverse zone file
  Riêng cho người dùng FC: Những file ghi trên có trong gói caching-nameserver-***.rpm
  Chuẩn bị file /etc/named.conf như sau
  ###----------------------------------------------------------------------
  acl localnet {
  127.0.0.1;
  };
  options {
  // nơi đặt zone files
  directory "/var/named";

  // chỉ dùng trong mạng localnet
  allow-transfer { localnet; };
  allow-query { localnet; };
  };
  controls {
  inet 127.0.0.1
  allow { localhost; }
  keys { rndckey; };
  };
  zone "." IN {
  // hỏi root server
  type hint;
  file "named.ca";
  };
  zone "localhost" IN {
  type master;
  file "localhost.zone";
  allow-update { none; };
  };
  zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "0.0.127.rev";
  allow-update { none; };
  };
  include "/etc/rndc.key";
  ###-----------------------------------------------------------------
  tiếp theo, copy file named.ca vào /var/named. File named.ca là danh sách tất cả những DNS root server, thường được kèm sẵn trong phần mềm bind. Ngoài ra, có thể download file named.ca ở http://www.root-servers.org (xem phần tham khảo).
  soạn file localhost.zone và copy vào /var/named
  ###-----------------------------------------------------------------
  $TTL 86400
  $ORIGIN localhost.
  @ 1D IN SOA @ root (
  42 ; serial (d. adams)
  3H ; refresh
  15M ; retry
  1W ; expiry
  1D ) ; minimum

  1D IN NS @
  1D IN A 127.0.0.1
  ###--------------------------------------------------------------------
  soạn file 0.0.127.rev và copy vào /var/named
  ###-------------------------------------------------------------------
  $TTL 86400
  @ IN SOA localhost. root.localhost. (
  1997022700 ; Serial
  28800 ; Refresh
  14400 ; Retry
  3600000 ; Expire
  86400 ) ; Minimum
  IN NS localhost.
  1 IN PTR localhost.
  ###-----------------------------------------------------------
  xong khởi động DNS daemon.
  Cho người dùng FC:
  1. khởi động: /etc/init.d/named start
  2. ví dụ về script khởi động có trong gói bind-***.rpm
  Cách sử dụng: soạn file /etc/resolve.conf có nội dung như sau
  # dùng my DNS server, không cần DNS server của ISP Smile
  nameserver 127.0.0.1
  sau đó thử một vài query. Nếu thấy kết quả như sau đây, DNS server của bạn đã hoạt động.
  ###------------------------------------------------------
  // thử localhost
  $ host localhost.
  localhost has address 127.0.0.1

  $ host 127.0.0.1
  1.0.0.127.in-addr.arpa domain name pointer localhost.

  // thử Internet
  $nslookup www.google.com

  Server: 127.0.0.1
  Address: 127.0.0.1#53

  Non-authoritative answer:
  www.google.com canonical name = www.google.akadns.net.
  Name: www.google.akadns.net
  Address: 66.102.9.104
  Name: www.google.akadns.net
  Address: 66.102.9.99
  ###-----------------------------------------------------------
  Phần 3:Authoritative server và zone file
  Phần này ghi cách cấu hình một DNS server cho domain "domain.name", có thể query từ bất kỳ máy nào trong LAN. Giả sử IP của DNS server là 192.168.1.1, phục vụ cho LAN 192.168.1.0/24.
  Cấu hình này cũng có thể dùng để phục vụ những query từ Internet, nếu DNS server có interface mang địa chỉ global IP. Do đó sự an toàn thông tin và sự rõ ràng trong cấu hình được chú trọng (đặc biệt sử dụng "view statement").
  Chuẩn bị file /etc/named.conf
  ###----------------------------------------------------------
  acl localnet {
  127.0.0.1;
  192.168.1.0/24; // private IP
  };
  options {
  directory "/var/named";
  allow-transfer { localnet; };
  allow-query { localnet; };
  version ""; // hide the version
  };
  controls {
  inet 127.0.0.1
  allow { localhost; }
  keys { rndckey; };
  };
  // không log những lame-server
  logging {
  category lame-servers { null; };
  };

  // phục vụ localnet
  // localnet gồm những máy đã định nghĩa bằng "acl localnet"
  view "internal" {
  match-clients { localnet; };
  recursion yes;
  zone "." IN {
  // hỏi root server
  type hint;
  file "named.ca";
  };
  zone "localhost" IN {
  type master;
  file "localhost.zone";
  allow-update { none; };
  };
  zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "0.0.127.rev";
  allow-update { none; };
  };
  zone "domain.name" IN {
  type master;
  file "internal/domain.zone";
  allow-update { none; };
  };
  zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "internal/1.168.192.rev";
  allow-update { none; };
  };
  };

  // phục vụ những client không thuộc localnet (ví dụ Internet)
  view "global" {
  match-clients { any; };
  allow-query { any; };
  // server này chỉ trả lời query về domain.name
  recursion no;
  // ----------------------------
  // những dòng sau đây chỉ sử dụng với "recursion yes;"
  // trả lời cả những query về những domain khác
  // bằng cách hỏi root DNS servers
  // zone "." IN {
  // type hint;
  // file "named.ca";
  // };
  // ----------------------------
  zone "domain.name" IN {
  type master;
  file "global/domain.zone";
  allow-update { none; };
  };
  };
  ###----------------------------------------------------------
  Những zone file cần thiết: (/var/named/internal/)mydomain.zone, 1.168.192.rev; (/var/named/global/)mydomain.zone
  domain.zone (internal):
  ###-------------------------------------------------
  $TTL 86400
  $ORIGIN domain.name.
  @ IN SOA ns.domain.name. dnsmaster.domain.name. (
  2003051100 ; tăng (ví dụ +1) khi thay đổi thông tin
  3H ; update thông tin từ master server
  3600 ; làm lại, nếu không connect được với master
  1W ; thời hạn giữ thông tin của slave
  1D ) ; thời hạn cache của client, giảm -1 mỗi giây

  IN A 192.168.1.1
  IN MX 10 mail.domain.name.
  IN NS ns.domain.name.
  localhost IN A 127.0.0.1

  mail IN A 192.168.1.3
  ntp IN A 192.168.1.10
  www IN CNAME Chibi.domain.name.

  Chibi IN A 192.168.1.99
  IN HINFO "Linux" "P3 500MHz, RAM 128 MB"

  Monster IN A 192.168.1.100
  IN HINFO "Linux" "Quad Itanium2 1.5G, 32G DDR SDRAM"
  ###------------------------------------------------------------------
  file 1.168.192.rev (internal)
  ###--------------------------------------------------------------------
  $TTL 86400
  $ORIGIN 1.168.192.IN-ADDR.ARPA.
  @ IN SOA ns.domain.name. dnsmaster.domain.name. (
  2003051500 ; Serial
  10800 ; Refresh after 3 hours
  3600 ; Retry after 1 hour
  604800 ; Expire after 1 week
  86400 ) ; Minimum TTL of 1 day, negative cache

  IN NS ns.domain.name.

  1 IN PTR hydro.domain.name.
  2 IN PTR heli.domain.name.
  ###----------------------------------------------------------------
  Những zone file ở thư mục global: hoàn toàn tương tự.
  Cách sử dụng
  // chỉ định DNS server: soạn file /etc/resolve.conf như sau
  search domain.name
  nameserver 192.168.1.1
  sau đó thử một vài query. Nếu thấy kết quả như sau đây, DNS server của bạn đã hoạt động.
  ###---------------------------------------------------------------
  // thử localhost
  $ host localhost
  localhost.domain.name has address 127.0.0.1

  // thử zone file
  $ host mail
  mail.domain.name has address 192.168.1.3

  $ host -t hinfo chibi
  chibi.domain.name host information "Linux" "P3 500MHz, RAM 128 MB"

  // thử reverse zone
  $ host 192.168.1.2
  2.17.168.192.in-addr.arpa domain name pointer heli.domain.name.

  // thử Internet
  $ dig www.google.com soa
  // sẽ thấy kết quả
  ; <<>> DiG *.*.* <<>> www.google.com soa
  ;; global options: printcmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7662
  ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

  ;; QUESTION SECTION:
  ;www.google.com. IN SOA

  ;; ANSWER SECTION:
  www.google.com. 820 IN CNAME www.google.akadns.net.

  ;; AUTHORITY SECTION:
  google.akadns.net. 821 IN SOA asia3.akam.net.
  hostmaster.akamai.com. 1091842826 3600 300 172800 900

  ;; Query time: 7 msec
  ;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
  ;; WHEN: *****
  ;; MSG SIZE rcvd: 132
  ###------------------------------------------------------------
  Phần 4: Master, slave DNS server
  Cấu hình master/slave DNS server thường chỉ cần thiết cho những hệ thống có yêu cầu về tính an toàn và ổn định, cho những hệ thống cỡ lớn.
  Chú ý: phân biệt master/slave DNS server với primary/secondary DNS server!
  Master server (IP 192.168.1.1) của domain.name
  zone "domain.name" IN {
  type master;
  file "internal/domain.zone";
  };
  Slave server (IP 192.168.1.2) của domain.name
  zone "domain.name" IN {
  type slave;
  file "internal/domain.zone";
  masters {
  192.168.1.1;
  }
  };

  Cấu hình load Balancing DNS Round-Robin


  www0 IN A xxx.xxx.xxx.1
  www1 IN A xxx.xxx.xxx.2
  www2 IN A xxx.xxx.xxx.3
  www3 IN A xxx.xxx.xxx.4

  www IN CNAME www0.domain-test.com.
  IN CNAME www1.domain-test.com.
  IN CNAME www2.domain-test.com.
  IN CNAME www3.domain-test.com.
  IN CNAME www4.domain-test.com.

  Neich_IT Sưu Tầm  -------------------------------------
  Chúc bạn thành công!
  Neich_IT

  NETSOVI - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT

 2. #2
  Junior Member
  Avatar của cuongphu01
  Status : cuongphu01 đang ẩn
  Tham gia : Jul 2012
  Bài gửi : 5
  Thanks : 0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình có 1 con buffalo, muốn bỏ cái DNS đi để đồng bộ dải IP với moden thì có làm được không bạn ơi.


+ Trả lời bài viết

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình