Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên windows server 2008
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) là một dịch vụ cơ sở hạ tầng lõi trên các mạng, cung cấp các thông tin định địa chỉ IP và máy chủ DNS cho các máy khách cũng như các thiết bị khác. DHCP được sử dụng để bạn không phải gán tĩnh tại các địa chỉ IP cho mỗi thiết bị trên mạng bên cạnh đó còn quản lý các vấn đề của việc định địa chỉ IP động tạo ra. Càng ngày, DHCP càng được mở rộng để thích hợp với các dịch vụ mạng mới như indows Health Service và Network Access Protection (NAP). Mặc dù vậy, trước khi có thể sử dụng các dịch vụ tiên tiến của nó, bạn cần sử phải cài đặt và cấu hình một số vấn đề cơ bản. Đó chính là nội dung chính mình sẽ giới thiệu trong bài.


I. Mô hình mạng

II. Yêu cầu chuẩn bị.
- Máy BKNP-DC08-01 đã được nâng cấp lên Domain Controller và cài đặt DNS với tên miền là: bachkhoa-npower.vn.
- Máy client (BKNP-WRK-01)
III. Hướng dẫn chi tiết
- Để bắt đầu quá trình cài đặt DHCP, bạn có thể kích vào Add Roles từ cửa sổ Initial Configuration Tasks hoặc từ Server Manager > Roles > Add Roles.


- Khi Add Roles Wizard xuất hiện, bạn hãy kích Next trên màn hình đó.- Tiếp đến, chọn thành phần muốn bổ sung, DHCP Server Role, sau đó kích Next.- Nếu không có địa chỉ IP tĩnh được gán trên máy chủ thì bạn sẽ gặp một cảnh báo, cảnh báo này thông báo cho bạn biết rằng bạn không nên cài đặt DHCP với một địa chỉ IP động.

- Ở đây, bạn sẽ được nhắc nhở về các thông tin IP mạng, thông tin về phạm vi và các thông tin DNS. Nếu chỉ cài đặt DHCP server mà không cần cấu hình các phạm vi và các thiết lập, bạn chỉ cần kích Next xuyên suốt các chất vấn trong quá trình cài đặt.- Những gì wizard này hỏi là, “what interface do you want to provide DHCP services on?” tạm được dịch là “giao diện bạn muốn cung cấp cho các dịch vụ DHCP là gì?” Mình đã chọn mặc định và kích Next.
- Tiếp đến, nhập vào Parent Domain, Primary DNS Server, Alternate DNS Server (xem hình bên dưới) và kích Next.- Lựa chọn NOT để sử dụng WINS trên mạng của mình và kích Next.


- Sau đó chúng ta sẽ được tăng cấp để cấu hình DHCP scope cho DHCP Server mới. Chọn cấu hình dải địa chỉ IP là 192.168.1.10-254 cho hơn 200 máy khách trên mạng nội bộ của chúng ta. Để thực hiện điều đó, bạn cần kích Add để bổ sung thêm một phạm vi mới. Như những gì bạn có thể thấy trong hình bên dưới, Mình đã đặt tên Scope DHCP Server, đã cấu hình địa chỉ IP bắt đầu và kết thúc là 192.168.1.10-192.168.1.254, subnet mask là 255.255.255.0, default gateway là 192.168.1.1, kiểu subnet (chạy dây), và activated the scope.- Quay trở lại màn hình Add Scope, chúng ta kích Next để bổ sung thêm một phạm vi mới (khi DHCP Server được cài đặt).- Chọn Disable DHCPv6 stateless mode cho máy chủ này và kích Next.

-
Sau đó xác nhận DHCP Installation Selections của mình (trên màn hình bên dưới) và kích Install.- Quá trình cài đặt diễn ra

- Sau đó một vài giây, DHCP Server sẽ được cài đặt và chúng ta sẽ thấy một cửa sổ xuất hiện như hình bên dưới:


- Kích Close để đóng cửa sổ cài đặt, sau đó chúng ta hãy chuyển sang cách quản lý DHCP Server.
*Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server mới

- Start > Administrative Tools > DHCP Server

* Đứng ở trên máy client kiểm tra
- Cấu hình chế độ nhận ip động.- Vào Start - chọn Run - gõ CMD
- Gõ lệnh: ipconfig /releaseipconfig /renew- Win 2008 DHCP Server có các máy khách bknp-wrk-01 được liệt kê trong Address Leases
Nguồn: forum.bachkhoa-npower.vn
-----------------------------------------
QUẢN TRỊ MẠNG | HỌC NCNA | HỌC MCITP | HACKER MŨ TRẮNG - CEH


Chủ đề tương tự: